• Miguel Santana
  Miguel Santana
  "we hebben een eigen diagnostische methode ontwikkeld, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is."
 • Overleg GGZ Santana
  Professioneel
  Al onze behandelaars zijn HBO- of universitair opgeleid
 • Marlike Krab
  Marlika Krab
  "GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapie en is onderdeel van de vaktherapieën, ook wel ‘non-verbale therapieën’ genoemd. Binnen deze vorm van therapie kan op verschillende wijzen met muziek gewerkt worden: door met de cliënt te luisteren naar muziek (receptieve therapie) of door samen muziek te maken (actieve therapie).

muziektherapie de rinkelbom ggz santanaDe werkvormen zijn gericht zijn op het ervaren of verwerken van gevoelens, op het inzicht krijgen in eigen mechanismen of op het ontwikkelen van nieuwe coping en vaardigheden.
Vanuit de neurologische wetenschap komen inmiddels steeds meer inzichten over de invloed van muziek op het brein. Zo heeft men kunnen constateren dat muziek verschillende gebieden in de hersenen tegelijk aanspreekt en de plasticiteit bevordert.

Aan de hand van observaties en de hulpvraag van de cliënt, wordt een passend traject bepaald. De therapeut kan daarbij verschillende werkwijzen hanteren en wordt geïnspireerd door verschillende actuele psychologische en psychotherapeutische stromingen, zoals de cognitieve gedragstherapie, psychodynamische theorieën, mentaliseren, mindfulness, schemagerichte therapie en familie opstellingen.
De muziek wordt zo ingezet dat elke cliënt in staat is om iets vorm te geven en succes kan ervaren. De cliënt hoeft dus niet muzikaal te zijn of al een instrument te kunnen spelen. Enige affiniteit met muziek is wel gewenst.

 

Aandachtsgebieden

Emoties en binnenwereld
Muziek spreekt bij de meeste mensen direct tot het gevoel en brengt emoties in beweging. Ook kunnen oude herinneringen weer naar boven worden gebracht. Door samen te onderzoeken welke muziek de cliënt raakt en door de cliënt te ondersteunen in zijn vormgeving, kunnen gevoelens concreet en grijpbaar worden. Soms is de ervaring alleen al voldoende en spreekt de muziek boekdelen. Muziek kan de cliënt helpen gevoelens te verwoorden.

Mogelijke indicaties zijn:

 • moeite met voelen en ervaringen verwoorden
 • moeilijk kunnen ontspannen
 • onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen.

Sociale vaardigheden en communicatie
Zodra men tegelijk geluid maakt, is er sprake van een samen zijn in de ruimte. Het menselijk brein is geneigd deze auditieve signalen te synchroniseren en hierop te anticiperen. Dit samen klinken geeft een gevoel van verbondenheid. Muziek leent zich dan ook bij uitstek voor interactie. Het samenspelen in de therapie spreekt de sociale vermogens aan en biedt mogelijkheden om sociale vaardigheden te trainen.

Mogelijke indicaties zijn:

 • moeite om zich uit te drukken
 • vermijding van contact
 • moeilijk kunnen afstemmen in sociale situaties
 • moeite met inleven in de ander
 • grenzen niet herkennen (van zichzelf of de ander).

Muziek en cognitie
De muzikale taal brengt natuurlijke structurering en orde met zich mee (denk aan maat, ritme, harmonie). Deze muzikale kaders dragen bij aan een gevoel van veiligheid en bieden de cliënt overzicht en mogelijkheden tot succes. Muzikale oefeningen kunnen in dit kader gericht zijn op het structureren van informatie of op het richten van de aandacht.

Mogelijke indicaties zijn:

 • trage verwerking van prikkels
 • concentratieproblemen
 • moeite met het structureren van informatie
 • moeite met anticiperen op veranderingen
 • beperkte cognitieve vaardigheden (zoals het taalvermogen)
 • overmatig rationaliseren
 • vervormde perceptie van de realiteit.

Locatie

muziektherapie ggz santana heerenveenDe muziektherapie wordt gegeven in een aparte ruimte, welke geschikt is voor de therapie. Deze ruimte bevindt zich niet bij GGZ Santana maar is bij muziekcentrum De Rinkelbom in Heerenveen:

De Rinkelbom (Lokaal 9)
Zwanedrift 2
Heerenveen

 

Alle stappen op een rijtje:

 1. verwijzing 50Verwijzing
 2. toets 50
  Diagnostisch onderzoek
 3. advies 50
  Advies
 4. behandeling 50
  Behandeling
 5. afsluiting 50
  Afsluiting

 

 

 

Aktueel

Wachttijden

Wachttijden ggz santana heerenveen leeuwarden

Op dit moment is de wachttijd voor een eerste afspraak binnen de SGGZ acht weken en voor de BGGZ acht weken. Bijgewerkt op 2-11-2020. 

Lees meer...

GGZ Santana dankt haar naam aan oprichter / directeur Miguel Santana die ruim 20 jaar ervaring heeft als psychiater.