Marlika Krab
"GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"
Miguel Santana
"we hebben een eigen diagnostische methode ontwikkeld, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is."
Professioneel
Al onze behandelaars zijn HBO- of universitair opgeleid

Wat bieden we?

Specialistische (neuro)psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandeling, gebaseerd op evidence based behandelingen, maar op maat gemaakt voor mensen met NAH. Hierbij is te denken aan de behandeling van de emotionele en gedragsmatige gevolgen van het NAH, de behandeling van de psychiatrische aandoening alsook de behandeling van cognitieve problemen (bijv. informatieverwerkingsproblemen, geheugenproblemen of planningsproblemen).

Daarnaast bieden we consultatie aan andere zorgaanbieders/instanties die werken met mensen met NAH en hierin expertise op het gebied van neuropsychologie en/of psychiatrie nodig zijn omdat ze vastlopen of bijv. behoefte hebben aan een second opinion.

 

Diagnostiek:

Het vaststellen van de aanwezigheid van NAH gebeurt meestal in het ziekenhuis bij de neuroloog. Dit gebeurt vaak door middel van lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en beeldvormend onderzoek (bijv. een CT scan of een MRI scan). Ook spelen de klachten die iemand heeft een belangrijke rol. Naast deze diagnostiek, kan het van belang zijn om te bepalen wat de restverschijnselen zijn ten gevolge van het NAH. Naast fysieke klachten en communicatieve klachten, kunnen er ook cognitieve, gedragsmatige en emotionele klachten ontstaan. Om deze duidelijker in kaart te brengen, is het verrichten van een neuropsychologisch onderzoek mogelijk. Hierin worden de verschillende domeinen van het functioneren onderzocht middels gesprek, observatie, tests en vragenlijsten.

 

Behandeling:

In de behandeling is het van belang om na te gaan wat gevolgen van de hersenaandoening zijn en wat premorbide kenmerken waren (dat wil zeggen: kenmerken die iemand voor de hersenaandoening al had). Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat iemand van nature perfectionistisch is, bepaalde kernopvattingen of overtuigingen had of een bepaalde manier had hoe iemand omging met moeilijke situaties. Vaak wordt zichtbaar dat kenmerken die voor het NAH prima passend waren en geen enkel probleem vormden, na het NAH belemmerend kunnen werken. Behandeling kan gericht zijn op de gevolgen, op de premorbide kenmerken, maar ook op beide. Qua behandelvormen zijn reguliere methoden mogelijk, maar wel ‘custom-made’ op het NAH. Gezien de diversiteit binnen alle soorten en uitingsvormen van NAH is dit niet altijd evidence-based, maar meer best-practice. Dit houdt in dat er goed onderzochte behandelmethoden kunnen worden toegepast, maar op maat gemaakt voor de persoon met NAH.

 

Voor wie is het:

Volwassenen vanaf 18 jaar met aangetoond of aannemelijk niet-aangeboren hersenletsel (NAH), waarbij er sprake is van ofwel pre-existente psychiatrische klachten ofwel psychiatrische klachten ten gevolge van het NAH. Laatstgenoemde kan zowel primair als secundair aan het letsel zijn. Het NAH kan vele oorzaken hebben, bijv. cerebrovasculair accident (CVA), tumor, epilepsie, multipele sclerose (MS), traumatisch hersenletsel t.g.v. een ongeval, etc. Bekend is dat licht of matig traumatisch hersenletsel (THL) lang niet altijd aantoonbaar is op een hersenscan. Er moet in ieder geval een duidelijke knik in het functioneren op basis van medische en/of neuropsychologische onderbouwing zijn.

Diagnostiek en/of behandeling kan nodig zijn na een ziekenhuisopname, na een revalidatietraject, of in een later stadium als iemand vastloopt.

 

Mensen met NAH zonder psychiatrische klachten, (vermoeden op) een vorm van dementie of aangeboren hersenletsel. 

 

Vragen?

Mocht u willen weten of wij iets voor u kunnen betekenen, neem gerust contact op voor overleg of advies.

Aktueel nieuws

 • 2022
  • Cliëntenstop

   Per 1 september 2022 kan GGZ Santana helaas de volgende zorgverzekeringen niet meer accepteren vanwege een niet kostendekkende vergoeding: CZ-zorgverzekerden (CZ, Just CZ, CZ direct, Nationale Nederlanden en OHRA) Menzis zorgverzekerden met een polis van VinkVink Zorg en Zekerheid ENO (Salland en Zorgdirect)  EUCARE (Aevitae). 

   Lees meer …

  • Wachttijden

   Op dit moment zijn de wachttijden voor een eerste afspraak binnen de SGGZ en voor de BGGZ:  Locatie Heerenveen: 4 maanden Locatie Leeuwarden:  4 maanden Poli Niet-Aangeboren Hersenletsel: 4 weken Poli Jeugd (16 en 17 jarigen): 4 weken

   Lees meer …

  • Nieuwe bekostiging GGZ per 2022

   Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging.  Kijk voor meer informatie naar: Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

   Lees meer …

 • 2021

Miguel Santana

GGZ Santana dankt haar naam aan oprichter / directeur Miguel Santana die ruim 20 jaar ervaring heeft als psychiater.