Miguel Santana
"we hebben een eigen diagnostische methode ontwikkeld, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is."
Professioneel
Al onze behandelaars zijn HBO- of universitair opgeleid
Marlika Krab
"GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"

GGZ Santana is een gespecialiseerde organisatie die volwassenen uit het hele land en jongeren wonend in Friesland vanaf 16 jaar met AD(H)D en/ of ASS en/of NAH en alle mogelijke comorbiditeit in een poliklinische setting behandelt. Ook vanaf de aanmelding dient de jongere 16 jaar te zijn. 

Indien de comorbiditeit erg op de voorgrond staat en/of ingeschat wordt dat deze in onze setting niet behandelbaar is, zullen we geen behandeling starten. We kunnen altijd meedenken in een eventuele verwijzing naar een betere setting. GGZ Santana biedt naast face-to-face diagnostiek en/of behandeling ook diagnostiek en/of behandeling aan via een beveiligde beeldbel verbinding.

 

Na aanmelding door huisarts, medisch specialist, Gemeente* of coachorganisatie wordt je met je ouders (als jij dat goed vindt**) door ons uitgenodigd voor een intake. Voor de start van de intake vragen we je formulieren in te vullen.

 

GGZ Santana heeft vestigingen in Heerenveen en Leeuwarden. Het kan zijn dat uw afspraken op een andere vestiging worden ingepland, dan waar u naar toe bent verwezen. Dit heeft met de beschikbaarheid van onze behandelaren te maken.

 

We hebben 2 varianten:

1.De Complete Screening:

Door 3 contactmomenten proberen we vast te stellen of je AD(H)D, ASS of wat anders hebt en of de AD(H)D/ASS iets met je klachten te maken heeft. Je ouders moeten ook een ‘Ontwikkelingsanamnese’ invullen. Als het mogelijk is willen we ook een verslag van een mentor van school en/of een verslag van een coach/ begeleider over jou hebben. Soms is een IQ-onderzoek nodig.

Bij NAH geldt dat altijd een Complete Screening plaatsvindt als je nog nooit bij ons in behandeling bent geweest, aan je ouders een ‘hetero-anamnese’ wordt gevraagd en mogelijk een Neuropsychologisch Onderzoek nodig is.

2.De Verkorte Screening:

Als al eens eerder ergens anders AD(H)D en/of ASS is vastgesteld, of als je al eens wegens NAH bij ons in behandeling bent geweest, is het niet nodig dat nog eens een Complete Screening gebeurt. Het is wel belangrijk dat we alle informatie over het stellen van deze diagnose hebben gezien (onderzoeksverslag en/of afsluitbrief van de behandeling die je toen gehad hebt). Ook willen we graag een verslag van een mentor van school en/of een verslag van een coach/ begeleider over jou hebben.

We proberen door 2 contactmomenten vast te stellen of er een verband is tussen je klachten en de eerder vastgestelde AD(H)D en/ of ASS en/ of NAH.

Soms is aanvullend IQ- of (bij NAH)Neuropsychologisch Onderzoek nodig.

 

Na de Intake:

Na de Complete Screening en de Verkorte Screening is er een contactmoment waarop uitleg wordt gegeven over AD(H)D en/of ASS en/ of NAH en het verband met je klachten. We schetsen ook in grote lijnen welke behandel ‘modules’***volgens ons nodig zijn. Omdat je nog thuis woont, komt het vaak voor dat jouw klachten ook invloed hebben op het gezin. Er wordt door een Systeemtherapeut kennisgemaakt en in overleg met jou/ je ouder(s) bekeken of het nodig is ook (behandel)aandacht aan het gezin (= Systeemtherapie) te geven.

Als er na de Complete Screening geen AD(H)D of ASS wordt vastgesteld, of als het IQ te laag is (beneden 75), kun je niet bij ons in behandeling. We leggen uit wat er volgens ons wel aan de hand is en denken mee waar wel behandeling kan plaatsvinden.

Behandeling bij GGZ Santana is ook niet mogelijk als je klachten na intake zo ernstig blijken te zijn, dat er naar onze visie een zeer intensieve behandeling of opname voor nodig is.

Ook in dit geval denken we mee waar behandeling wel kan plaatsvinden.

(Voorbeelden zijn: groot suïcide-gevaar, ernstige automutilatie, ernstige agressie, ernstige verslavingen).

 

Behandeling:

We proberen vanuit onze expertise de klachten en de onderliggende AD(H)D/ ASS/ NAH zo te behandelen, dat je zo snel mogelijk weer met je leven verder kunt.

 

Na de behandeling:

Als er medicatie is voorgeschreven, die langdurig gebruikt moet worden, zal je huisarts het voorschrijven na de behandeling van ons overnemen.

Wij bieden als Behandelorganisatie geen begeleiding; als (langdurige) coaching/begeleiding/ ondersteuning van jou en/ of je omgeving nodig is, kunnen we adviseren welke begeleidingsorganisatie in ons netwerk tijdens of na je behandeling deze begeleiding/ ondersteuning kan bieden.

Huisartsen kunnen consult ons bij vragen (bijvoorbeeld over bijstelling van de medicatie -dosering) .

Je kan bij terugval natuurlijk opnieuw door huisarts, medisch specialist, Gemeente of coach-organisatie naar ons verwezen worden. Er volgt in dat geval een Verkorte Screening.

 

*)De diagnostiek en behandeling van jongeren wordt gefinancierd vanuit de Gemeenten. Hier zijn verder geen kosten voor de jongere of de ouders aan verbonden. GGZ Santana heeft een contract afgesloten met alle Friese gemeenten.

Zodra je 18 jaar wordt valt de zorg onder de Zorgverzekeringswet en heeft dit mogelijk gevolgen voor je Eigen Risico

Als een coachorganisatie verwijst worden we hun ‘onderaannemer’; daarbij is de woonplaats van de jongere niet van belang.

**)Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde rechten als volwassenen. Een jongere moet zelf toestemming geven voor een GGZ- behandeling of een andere medische behandeling)

***)Modules: Systeemtherapie, Gedragstherapie, Cognitieve Gedragstherapie, Farmacotherapie, Sociale Vaardigheidstraining, Traumatherapieën

 

Aktueel nieuws

 • 2024
  • Huidige wachttijden

   Op dit moment zijn de wachttijden voor een eerste afspraak binnen de SGGZ en voor de BGGZ:  Locatie Heerenveen: 7,5 maanden (225 dagen) Locatie Leeuwarden:  7,5 maanden (225 dagen) Locatie Groningen: 4 maanden (125 dagen) Poli Niet-Aangeboren Hersenletsel: tijdelijke stop.  Poli Jeugd (16 en 17 jarigen): 3 maanden (90 dagen)  Bijgewerkt op...

   Lees meer …

 • 2023
  • GGZ Santana start per januari 2024 in Groningen!

   Hierbij melden wij u, dat GGZ Santana per januari 2024 een vestiging in de stad Groningen opent, adres Laan Corpus den Hoorn 108, 1e etage.

   Lees meer …

  • No show beleid aangepast per 15 juli 2023

   Met ingang van 15 juli 2023 wordt het no show beleid van GGZ Santana aangepast. Wat is een no show? Het is belangrijk voor de continuïteit van uw behandeling, dat u op tijd verschijnt bij de geplande afspraken met uw behandelaar. Mocht het niet lukken om op de afspraak te verschijnen, dan dient u deze, minstens 24 uur van te voren, af te zeggen via info@ggzsantana.nl of 085-3012430. Het is belangrijk dat u afzegt bij het secretariaat en niet rechtstreeks bij uw behandelaar! Heeft u de afspraak...

   Lees meer …

 • 2021

Miguel Santana

GGZ Santana dankt haar naam aan oprichter / directeur Miguel Santana die ruim 20 jaar ervaring heeft als psychiater.