Miguel Santana
"we hebben een eigen diagnostische methode ontwikkeld, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is."
Marlika Krab
"GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"
Professioneel
Al onze behandelaars zijn HBO- of universitair opgeleid

AD(H)D- CGT groep

Het doel van de groep is het combineren van psycho-educatie, het aanleren van ordenings- en planningsvaardigheden en het leren veranderen van niet helpende gedachten (bijvoorbeeld faalangst, gevoelens van onzekerheid en van uitstelgedrag).

De groep zal bestaan uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur, die 3 basismodules bevatten. De groep zal bestaan uit maximaal 8 deelnemers. Eén of twee behandelaren van GGZ Santana zullen de cursus leiden. Er zal iedere week een ander thema centraal staan. Hier horen huiswerkopdrachten bij, die besproken worden en er is ruimte om eigen ervaringen te delen en elkaar vragen te stellen. De behandelaren geven steeds uitleg en beantwoorden, waar nodig, vragen van de deelnemers. Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt het thema van de week daarop geïntroduceerd en zullen de huiswerkopdrachten worden besproken. In de tussenliggende tijd zal je opdrachten maken en oefenen met tips welke je tijdens de bijeenkomst gekregen hebt. Alle informatie staat in een werkboek dat door de deelnemer zelf aangeschaft moet worden

De basismodules bestaan uit:

1) Voorlichting, organiseren en plannen

 • Kennismaking, introductie en psycho-educatie
 • Diverse taken organiseren (agenda, planning, prioriteiten stellen)
 • Probleemoplossing en management van overweldigende taken
 • Organisatiesystemen

2) Afleidbaarheid verminderen

 • Aandachtspanne inschatten en afleiding uitstellen
 • Omgeving aanpassen

3) Cognitieve training

 • Introductie cognitief model
 • Cognitieve training
 • Herhaling en evaluatie van de aangeleerde vaardigheden voor functioneel denken
 • Toepassen van vaardigheden rond uitstellen, terugval voorkomen en eindevaluatie

 

Studentengroep

Het doel van de groep is het combineren van psycho-educatie, het aanleren van ordenings- en planningsvaardigheden en het leren veranderen van niet helpende gedachten (bijvoorbeeld faalangst, gevoelens van onzekerheid en van uitstelgedrag).

De groep zal bestaan uit maximaal 8 studenten. Het is belangrijk dat de deelnemers aan de groep een studie volgen en niet al zijn gestopt (of van plan zijn om te stoppen).

De groep zal bestaan uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur, die 3 basismodules bevatten. Eén of twee behandelaren van GGZ Santana zullen de cursus leiden. Er zal iedere week een ander thema centraal staan. Hier horen huiswerkopdrachten bij, die besproken worden en er is ruimte om eigen ervaringen te delen en elkaar vragen te stellen. De behandelaren geven steeds uitleg en beantwoorden, waar nodig, vragen van de deelnemers. Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt het thema van de week daarop geïntroduceerd en zullen de huiswerkopdrachten worden besproken.

In de tussenliggende tijd zal je opdrachten maken en oefenen met tips welke je tijdens de bijeenkomst gekregen hebt. Alle informatie staat in een werkboek dat door de deelnemer zelf aangeschaft moet worden

De basismodules bestaan uit:

1) Voorlichting, organiseren en plannen

 • Kennismaking, introductie en psycho-educatie
 • Diverse taken organiseren (agenda, planning, prioriteiten stellen)
 • Probleemoplossing en management van overweldigende taken
 • Organisatiesystemen

2) Afleidbaarheid verminderen

 • Aandachtspanne inschatten en afleiding uitstellen
 • Omgeving aanpassen

3) Cognitieve training

 • Introductie cognitief model
 • Cognitieve training
 • Herhaling en evaluatie van de aangeleerde vaardigheden voor functioneel denken
 • Toepassen van vaardigheden rond uitstellen, terugval voorkomen en eindevaluatie

 

ASS-groep

Doel van deze cursus is het vergroten van kennis over en inzicht in autismespectrumstoornis (ASS). Door een combinatie van psycho-educatie (het geven van informatie over ASS) en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en behandelaren ontstaat meer inzicht over hoe Autisme van invloed is op uw functioneren.

De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten van ieder anderhalf uur. In een groep van maximaal 8 deelnemers wordt tijdens iedere sessie een bepaald onderwerp behandeld. Eén of twee behandelaren (dit is afhankelijk van de grootte van de groep) van GGZ Santana zullen de groep leiden en uitleg geven over de onderwerpen. Aan het einde van iedere bijeenkomst wordt het onderwerp dat de keer erop centraal staat geïntroduceerd en worden huiswerkopdrachten meegegeven.

Onderwerpen per bijeenkomst

 • Kennismaking en informatie over de diagnose
 • ASS: Psycho-educatie
 • ASS: Positieve en belemmerende kenmerken
 • ASS en overprikkeling
 • ASS en planning
 • ASS en communicatie
 • ASS en assertiviteit
 • Eigen inbreng en evaluatie

 

Mindfulness groep

Bij GGZ-Santana wordt de MBCT, ofwel de Mindfulness Based Cognitive Therapy aangeboden. In dit verband spreken we van een aandachtsgerichte cognitieve training die gebaseerd is op het oorspronkelijke model van John Kabat Zinn. Zijn training richtte zich op het hier en nu om uiteindelijk meer rust en ontspanning te vinden.

Het aanbod van de MBCT hier bij GGZ Santana is in die zin breder, omdat er met name vanuit de cognitieve therapie en voortschrijdende kennis van het brein toevoegingen zijn gedaan aan de training. Het leren omgaan met gedachten meer centraal staat en bewezen effectief gemaakt is voor psychologisch en psychiatrische hulpverlening.

Het is een 8-wekelijkse training van 2,5 uur per week. De groep kent een aan maximaal aantal van zes deelnemers. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dagelijks een uur te oefenen. Meditatie is daarbij een belangrijk onderdeel, maar ook informele oefeningen zullen deel uitmaken van de training en het huiswerk.

De training richt zich op het herkennen en onderkennen van automatische patronen, waarbij bewustwording in het hier en nu, richting geeft om anders met automatische ongewenste patronen om te gaan. Het richt zich daarbij in het bijzonder op gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Verschillende soorten meditaties zijn daarbij van belangrijke toegevoegde waarde.

 

Partner-ouder groep ASS

De groep is bedoeld voor partners en ouders van mensen met ASS. Het doel van deze groep is drieledig:

 • Uitgebreide informatie over ASS.
 • Het ervaren van steun en (h)erkenning vanuit de groep.
 • Het krijgen en uitwisselen van tips over hoe om te gaan met een naaste met ASS.

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Er zullen 8 bijeenkomsten van ieder anderhalf uur zijn. Eén of twee systeemtherapeuten van GGZ Santana (afhankelijk van de grootte van de groep) zullen de groep leiden uitleg geven over de onderwerpen. Elke bijeenkomst wordt een bepaald onderwerp behandeld en daarnaast zal er ruimte zijn voor eigen inbreng en uitwisseling.

Onderwerpen per bijeenkomst

 • Kennismaking en verwachtingen
 • Wat is ASS?
 • ASS in de relatie/binnen het gezin
 • ASS en communicatie
 • Energie
 • Omgeving
 • Keuzethema
 • Eigen inbreng en evaluatie

 

SOVA groep

Het doel van deze training is het vergroten van vaardigheden in sociale situaties. Door een combinatie van uitleg, aanreiken van handvatten en oefenen met elkaar. De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten van ieder anderhalf uur. In een groep van maximaal 8 deelnemers wordt iedere bijeenkomst een thema/vaardigheid behandeld. Eén of twee behandelaren van GGZ Santana (afhankelijk van de grootte van de groep) zullen de groep leiden.

De structuur van de bijeenkomst is als volgt: het onderwerp wordt ingeleid, je eigen ervaring met het onderwerp wordt met elkaar gedeeld. Er worden tips gegeven, concrete handvatten aangereikt, er wordt gekeken naar filmpjes en er wordt geoefend. Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt een oefenopdracht meegegeven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Kennismaken, praatje maken
 • Luisteren, meedoen of inbreken in gesprek
 • Aardig doen, reageren op complimenten
 • Kritiek uiten & kritiek ontvangen
 • Overleggen & omgaan met de boosheid van de ander
 • Waardering uiten
 • Eigen fouten toegeven
 • Onderwerpen die u zelf inbrengt en/of herhalen van onderwerpen
 • In gesprek gaan met uw omgeving en evaluatie

 

ACT groep AD(H)D en NAH

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt blijven bezig houden met de meer waardevolle dingen in je leven.

ACT bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment. Bij het Acceptance‐onderdeel leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert hier ruimte maken voor vervelende gevoelens, afstand nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken, en tenslotte je aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt in je obstakels. Het Commitment‐onderdeel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt in het leven, waarna je weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen. Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt, waardoor je je niet tegen laat houden door obstakels om de dingen te doen die jij belangrijk vindt!

ACT is een bewezen effectieve therapie voor verschillende problemen, waaronder angst, depressie en lichamelijke ongemakken. Echter, ACT is niet alleen bruikbaar als je problemen hebt, je kunt het ook gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen en je persoonlijke veerkracht te vergroten.

Voor wie?
Geschikt voor cliënten:
• die gefixeerd zijn op hun klachten/pijn, waardoor ze niet naar hun waarden leven.
• die in de toekomst of het verleden leven i.p.v. in het nu.
• die emoties/gevoelens onderdrukken.
• waarbij hun negatieve gedachten leidend zijn en in hun gezichtsveld staan.
• die niet weten wat ze belangrijk vinden in het leven, moeite hebben met het maken van toekomstplannen.
• die vast zit in gedragspatronen.
• die langere tijd worstelen met emoties, gedachten en klachten.

 

Doel:

Accepteren wat er is en doen wat belangrijk voor je is.

 

Werkwijze:

Voordat iemand gaat deelnemen aan de groepsbehandeling, zal er in een indicatie-gesprek plaats vinden, waarbij ook uitleg wordt gegeven over de behandeling.

De groep zal bestaan uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Er zal iedere week een ander thema centraal staan. Hier horen huiswerkopdrachten bij, die besproken worden en er is ruimte om eigen ervaringen te delen en elkaar vragen te stellen. De behandelaren geven steeds uitleg en beantwoorden, waar nodig, vragen van de deelnemers. Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt het thema van de week daarop geïntroduceerd en zullen de huiswerkopdrachten worden besproken.

Na afloop van iedere bijeenkomst is er de gelegenheid om vragen te stellen of bijvoorbeeld individueel iets te bespreken. In de tussenliggende tijd zal je opdrachten maken en oefenen met tips welke je tijdens de bijeenkomst gekregen hebt.

In de groep kun je leren:

 • wat je zelf kan veranderen aan je leven
 • wat je wil in je leven, wat je waarden zijn
 • stappen te zetten in de richting die aansluit bij je waarden
 • door te handelen naar je waarden, je eigenwaarde te verbeteren

 

 

 

 

Alle stappen op een rijtje:

 1. verwijzing 50Verwijzing
 2. toets 50
  Diagnostisch onderzoek
 3. advies 50
  Advies
 4. behandeling 50
  Behandeling
 5. afsluiting 50
  Afsluiting

 

 

 

Aktueel nieuws

 • 2024
  • Huidige wachttijden

   Op dit moment zijn de wachttijden voor een eerste afspraak binnen de SGGZ en voor de BGGZ:  Locatie Heerenveen: 7,5 maanden (225 dagen) Locatie Leeuwarden:  7,5 maanden (225 dagen) Locatie Groningen: 4 maanden (125 dagen) Poli Niet-Aangeboren Hersenletsel: tijdelijke stop.  Poli Jeugd (16 en 17 jarigen): 3 maanden (90 dagen)  Bijgewerkt op...

   Lees meer …

 • 2023
  • GGZ Santana start per januari 2024 in Groningen!

   Hierbij melden wij u, dat GGZ Santana per januari 2024 een vestiging in de stad Groningen opent, adres Laan Corpus den Hoorn 108, 1e etage.

   Lees meer …

  • No show beleid aangepast per 15 juli 2023

   Met ingang van 15 juli 2023 wordt het no show beleid van GGZ Santana aangepast. Wat is een no show? Het is belangrijk voor de continuïteit van uw behandeling, dat u op tijd verschijnt bij de geplande afspraken met uw behandelaar. Mocht het niet lukken om op de afspraak te verschijnen, dan dient u deze, minstens 24 uur van te voren, af te zeggen via info@ggzsantana.nl of 085-3012430. Het is belangrijk dat u afzegt bij het secretariaat en niet rechtstreeks bij uw behandelaar! Heeft u de afspraak...

   Lees meer …

 • 2021

Miguel Santana

GGZ Santana dankt haar naam aan oprichter / directeur Miguel Santana die ruim 20 jaar ervaring heeft als psychiater.