Marlika Krab
"GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"
Professioneel
Al onze behandelaars zijn HBO- of universitair opgeleid
Miguel Santana
"we hebben een eigen diagnostische methode ontwikkeld, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is."

Met ingang van 15 juli 2023 wordt het no show beleid van GGZ Santana aangepast.

Wat is een no show?

Het is belangrijk voor de continuïteit van uw behandeling, dat u op tijd verschijnt bij de geplande afspraken met uw behandelaar. Mocht het niet lukken om op de afspraak te verschijnen, dan dient u deze, minstens 24 uur van te voren, af te zeggen via info@ggzsantana.nl of 085-3012430. Het is belangrijk dat u afzegt bij het secretariaat en niet rechtstreeks bij uw behandelaar!

Heeft u de afspraak van te voren niet afgezegd en verschijnt u niet op de afgesproken tijd, dan is er sprake van een no show en zal er €75,- in rekening worden gebracht.

Gevolgen van een no show

Wij vinden het belangrijk u erop te wijzen, dat het afzeggen van afspraken en no shows een negatieve invloed kan hebben op de continuïteit van uw behandeling. Daarnaast wordt een no show gezien als een verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van uw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden en u op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van uw herstel. U zal dan ook een rekening van €75,- van ons ontvangen.

Na een no show krijgt u van ons een oproep om binnen 14 dagen contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Reageert u niet op deze oproep, dan gaan wij ervanuit dat u afziet van verder behandeling en zullen uw dossier sluiten en u terug verwijzen naar uw huisarts/verwijzer.

Verder in het nieuws:

Marlika Krab:

"GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"