Miguel Santana
"we hebben een eigen diagnostische methode ontwikkeld, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is."
Professioneel
Al onze behandelaars zijn HBO- of universitair opgeleid
Marlika Krab
"GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"

Systeemtherapie, ook wel bekend als relatie- of gezinstherapie, kenmerkt zich doordat de problematiek wordt bekeken in samenhang met het systeem. Met systeem wordt ons netwerk van relaties bedoeld (gezin, familie, vrienden of werk).

 

Bij het leren omgaan met de klachten die vanuit de AD(H)D en/of Autisme voortkomen, blijkt dit systeem een belangrijke invloed uit te oefenen. Daarom behandelt de systeemtherapeut niet alleen de klachten van de persoon zelf, maar is er ook aandacht voor het systeem waarvan de persoon deel uitmaakt.

Voor wie?

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Binnen GGZ Santana komen cliënten vaak samen met hun partner, ouder(s) of kinderen in therapie.

Doelstelling

Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

Systeemtherapie kan bij gezins- of partnerrelatieproblematiek onder andere leiden tot:

 • Meer begrip.
 • Verbeterde communicatie waarbij rekening wordt gehouden met de Autisme en/of de AD(H)D.
 • Betere afstemming tussen partners.
 • Samen eigen oplossingen vinden/creëren.
 • Veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen)
 • Veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving)
 • Actief zoeken naar en benutten van bronnen van steun in de omgeving.

Kennismaking

Meestal worden de betrokkenen (cliënt en partner/gezinsleden) uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Soms kiezen cliënten ervoor om eerst alleen te komen, bijvoorbeeld wanneer zij het nog te spannend vinden om hun ouders mee te nemen. In het eerste gesprek komt aan de orde:

 • Welke wensen/doelen zijn er met betrekking tot de systeemtherapie?
 • Wat is er nodig om de gewenste verandering tot stand te brengen?
 • Wie worden er bij de behandeling betrokken?

De behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problemen. In het begin vindt meestal eens per twee weken een gesprek plaats. Een gesprek duurt 75 tot 90 minuten. In overleg kunnen gesprekken worden ingekort of korter op elkaar worden gepland. Het is niet wenselijk om teveel tijd tussen afspraken in te laten komen, de ervaring leert dat dit het veranderproces belemmert.

Meer informatie?

Uw behandelaar kan u meer vertellen over de systeemtherapie. Ook kunt uzelf contact opnemen met GGZ Santana:

T: 085-3012430
E: info@ggzsantana.nl
W: www.ggzsantana.nl

 

Alle stappen op een rijtje:

 1. verwijzing 50Verwijzing
 2. toets 50
  Diagnostisch onderzoek
 3. advies 50
  Advies
 4. behandeling 50
  Behandeling
 5. afsluiting 50
  Afsluiting

 

 

 

Aktueel nieuws

 • 2024
  • Huidige wachttijden

   Op dit moment zijn de wachttijden voor een eerste afspraak binnen de SGGZ en voor de BGGZ:  Locatie Heerenveen: 7,5 maanden (225 dagen) Locatie Leeuwarden:  7,5 maanden (225 dagen) Locatie Groningen: 4 maanden (125 dagen) Poli Niet-Aangeboren Hersenletsel: tijdelijke stop.  Poli Jeugd (16 en 17 jarigen): 3 maanden (90 dagen)  Bijgewerkt op...

   Lees meer …

 • 2023
  • GGZ Santana start per januari 2024 in Groningen!

   Hierbij melden wij u, dat GGZ Santana per januari 2024 een vestiging in de stad Groningen opent, adres Laan Corpus den Hoorn 108, 1e etage.

   Lees meer …

  • No show beleid aangepast per 15 juli 2023

   Met ingang van 15 juli 2023 wordt het no show beleid van GGZ Santana aangepast. Wat is een no show? Het is belangrijk voor de continuïteit van uw behandeling, dat u op tijd verschijnt bij de geplande afspraken met uw behandelaar. Mocht het niet lukken om op de afspraak te verschijnen, dan dient u deze, minstens 24 uur van te voren, af te zeggen via info@ggzsantana.nl of 085-3012430. Het is belangrijk dat u afzegt bij het secretariaat en niet rechtstreeks bij uw behandelaar! Heeft u de afspraak...

   Lees meer …

 • 2021

Miguel Santana

GGZ Santana dankt haar naam aan oprichter / directeur Miguel Santana die ruim 20 jaar ervaring heeft als psychiater.