Marlika Krab
"GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"
Professioneel
Al onze behandelaars zijn HBO- of universitair opgeleid
Miguel Santana
"we hebben een eigen diagnostische methode ontwikkeld, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is."

Na verwijzing door uw verwijzer wordt u uitgenodigd voor een screening, als u niet eerder een diagnose AD(H)D en/of Autisme kreeg. Onze screeningsmethode is efficiënt en klantvriendelijk, zodat u zo snel mogelijk de behandeling krijgt die bij u past.
Als u het goed vindt, willen we ook inzicht hebben in eventuele diagnosen, die in het verleden gesteld werden. Het diagnostische proces kan daardoor nog sneller gaan.
Wij houden wel een kritische blik en nemen u serieus als u aan eerdere diagnosen twijfelt. Later volgt Psychiatrisch Onderzoek om vast te stellen of er naast de mogelijk AD(H)D en/of Autisme ook (andere) psychiatrische problemen bestaan.

Als eerder bij u AD(H)D en/of Autisme werd vastgesteld en u daar bij ons een nieuwe behandeling voor wenst, wordt niet opnieuw diagnostisch onderzoek betreffende AD(H)D en/of Autisme verricht (als uit uw documentatie blijkt dat deze diagnose(n) werkelijk eerder gesteld zijn). Er wordt dan bij een ‘korte screening’ besproken wat uw wensen zijn en in hoeverre wij in staat zijn hieraan te voldoen. Bij de ‘korte screening’ hoort wel Psychiatrisch Onderzoek.

Vaak is het meenemen van uw partner of uw ouder(s) zinvol, om een zo goed mogelijk beeld van uw problematiek te krijgen.

 

Alle stappen op een rijtje:

 1. verwijzing 50Verwijzing
 2. toets 50
  Diagnostisch onderzoek
 3. advies 50
  Advies
 4. behandeling 50
  Behandeling
 5. afsluiting 50
  Afsluiting

 

 

 

Aktueel nieuws

 • 2022
  • Cliëntenstop

   Per 1 september 2022 kan GGZ Santana helaas de volgende zorgverzekeringen niet meer accepteren vanwege een niet kostendekkende vergoeding: CZ-zorgverzekerden (CZ, Just CZ, CZ direct, Nationale Nederlanden en OHRA) Menzis zorgverzekerden met een polis van VinkVink Zorg en Zekerheid ENO (Salland en Zorgdirect)  EUCARE (Aevitae). 

   Lees meer …

  • Wachttijden

   Op dit moment zijn de wachttijden voor een eerste afspraak binnen de SGGZ en voor de BGGZ:  Locatie Heerenveen: 4 maanden Locatie Leeuwarden:  4 maanden Poli Niet-Aangeboren Hersenletsel: 4 weken Poli Jeugd (16 en 17 jarigen): 4 weken

   Lees meer …

  • Nieuwe bekostiging GGZ per 2022

   Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging.  Kijk voor meer informatie naar: Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

   Lees meer …

 • 2021

Screening

Onze screeningsmethode is efficiënt en klantvriendelijk, zodat u zo snel mogelijk de behandeling krijgt, die bij u past.