• Miguel Santana
  Miguel Santana
  "we hebben een eigen diagnostische methode ontwikkeld, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is."
 • Overleg GGZ Santana
  Professioneel
  Al onze behandelaars zijn HBO- of universitair opgeleid
 • Marlike Krab
  Marlika Krab
  "GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"

Na verwijzing door uw verwijzer wordt u uitgenodigd voor een screening, als u niet eerder een diagnose AD(H)D en/of Autisme kreeg. Onze screeningsmethode is efficiënt en klantvriendelijk, zodat u zo snel mogelijk de behandeling krijgt die bij u past.
Als u het goed vindt, willen we ook inzicht hebben in eventuele diagnosen, die in het verleden gesteld werden. Het diagnostische proces kan daardoor nog sneller gaan.
Wij houden wel een kritische blik en nemen u serieus als u aan eerdere diagnosen twijfelt. Later volgt Psychiatrisch Onderzoek om vast te stellen of er naast de mogelijk AD(H)D en/of Autisme ook (andere) psychiatrische problemen bestaan.

Als eerder bij u AD(H)D en/of Autisme werd vastgesteld en u daar bij ons een nieuwe behandeling voor wenst, wordt niet opnieuw diagnostisch onderzoek betreffende AD(H)D en/of Autisme verricht (als uit uw documentatie blijkt dat deze diagnose(n) werkelijk eerder gesteld zijn). Er wordt dan bij een ‘korte screening’ besproken wat uw wensen zijn en in hoeverre wij in staat zijn hieraan te voldoen. Bij de ‘korte screening’ hoort wel Psychiatrisch Onderzoek.

Vaak is het meenemen van uw partner of uw ouder(s) zinvol, om een zo goed mogelijk beeld van uw problematiek te krijgen.

 

Alle stappen op een rijtje:

 1. verwijzing 50Verwijzing
 2. toets 50
  Diagnostisch onderzoek
 3. advies 50
  Advies
 4. behandeling 50
  Behandeling
 5. afsluiting 50
  Afsluiting

 

 

 

Aktueel

Wachttijden

Wachttijden ggz santana heerenveen leeuwarden

Op dit moment is de wachttijd voor een eerste afspraak binnen de SGGZ en voor de BGGZ: 

Locatie Heerenveen – wachttijd 8 maanden

Locatie Leeuwarden – wachttijd 8 maanden

Poli Niet-Aangeboren Hersenletsel – wachttijd 4 weken

 

Voor cliënten van 16 en 17 jaar, vallend onder de Jeugdwet, geldt een wachttijd van 4 weken.

 

Bijgewerkt op 7-4-2022.

Lees meer...

Screening

Onze screeningsmethode is efficiënt en klantvriendelijk, zodat u zo snel mogelijk de behandeling krijgt, die bij u past.