Miguel Santana
"we hebben een eigen diagnostische methode ontwikkeld, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is."
Marlika Krab
"GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"
Professioneel
Al onze behandelaars zijn HBO- of universitair opgeleid

Na verwijzing door uw verwijzer wordt u uitgenodigd voor een screening, als u niet eerder een diagnose AD(H)D en/of Autisme kreeg. Onze screeningsmethode is efficiënt en klantvriendelijk, zodat u zo snel mogelijk de behandeling krijgt die bij u past.
Als u het goed vindt, willen we ook inzicht hebben in eventuele diagnosen, die in het verleden gesteld werden. Het diagnostische proces kan daardoor nog sneller gaan.
Wij houden wel een kritische blik en nemen u serieus als u aan eerdere diagnosen twijfelt. Later volgt Psychiatrisch Onderzoek om vast te stellen of er naast de mogelijk AD(H)D en/of Autisme ook (andere) psychiatrische problemen bestaan.

Als eerder bij u AD(H)D en/of Autisme werd vastgesteld en u daar bij ons een nieuwe behandeling voor wenst, wordt niet opnieuw diagnostisch onderzoek betreffende AD(H)D en/of Autisme verricht (als uit uw documentatie blijkt dat deze diagnose(n) werkelijk eerder gesteld zijn). Er wordt dan bij een ‘korte screening’ besproken wat uw wensen zijn en in hoeverre wij in staat zijn hieraan te voldoen. Bij de ‘korte screening’ hoort wel Psychiatrisch Onderzoek.

Voor de onderzoeken bij GGZ Santana naar mogelijke AD(H)D, ASS of bij het onderzoeken van psychiatrische problemen bij NAH (niet aangeboren hersenletsel), is de mogelijkheid om uw partner en/of ouder(s) vragen te kunnen stellen zeer belangrijk voor ons. Wij zien dan ook graag, dat u uw partner en/of ouder(s) betrekt bij de intakegesprekken. Als u dit niet wenst, bent u natuurlijk ook welkom. Het betekent wel, dat het moeilijker kan zijn om een diagnose te stellen. 

 

Alle stappen op een rijtje:

 1. verwijzing 50Verwijzing
 2. toets 50
  Diagnostisch onderzoek
 3. advies 50
  Advies
 4. behandeling 50
  Behandeling
 5. afsluiting 50
  Afsluiting

 

 

 

Aktueel nieuws

 • 2024
  • Huidige wachttijden

   Op dit moment zijn de wachttijden voor een eerste afspraak binnen de SGGZ en voor de BGGZ:  Locatie Heerenveen: 7,5 maanden (225 dagen) Locatie Leeuwarden:  7,5 maanden (225 dagen) Locatie Groningen: 4 maanden (125 dagen) Poli Niet-Aangeboren Hersenletsel: tijdelijke stop.  Poli Jeugd (16 en 17 jarigen): 3 maanden (90 dagen)  Bijgewerkt op...

   Lees meer …

 • 2023
  • GGZ Santana start per januari 2024 in Groningen!

   Hierbij melden wij u, dat GGZ Santana per januari 2024 een vestiging in de stad Groningen opent, adres Laan Corpus den Hoorn 108, 1e etage.

   Lees meer …

  • No show beleid aangepast per 15 juli 2023

   Met ingang van 15 juli 2023 wordt het no show beleid van GGZ Santana aangepast. Wat is een no show? Het is belangrijk voor de continuïteit van uw behandeling, dat u op tijd verschijnt bij de geplande afspraken met uw behandelaar. Mocht het niet lukken om op de afspraak te verschijnen, dan dient u deze, minstens 24 uur van te voren, af te zeggen via info@ggzsantana.nl of 085-3012430. Het is belangrijk dat u afzegt bij het secretariaat en niet rechtstreeks bij uw behandelaar! Heeft u de afspraak...

   Lees meer …

 • 2021

Screening

Onze screeningsmethode is efficiënt en klantvriendelijk, zodat u zo snel mogelijk de behandeling krijgt, die bij u past.