• Neem contact op met GGZ Santana
  Neem contact met ons op
  Via mail, contactformulier of bel ons

De cliëntenraad behartigt uw belangen!

 

Wat doen wij?

Doel van de Cliëntenraad:

De cliëntenraad van GGZ Santana heeft als algemeen doel de belangen te behartigen van alle cliënten.

 

Hoe doen we dat?

Om dat te realiseren volgt de raad de volgende stappen:

 • Signaleren
  Door mondelinge en schriftelijke contacten met cliënten probeert de cliëntenraad te achterhalen welke zaken in het zorgaanbod verbeterd kunnen worden.
 • Overleg
  De verzamelde informatie wordt besproken binnen de cliëntenraad en vervolgens in het regelmatig terugkerend overleg met het management. Zo probeert de raad in goed overleg de zorg te verbeteren. De raad kan ook anderen uitnodigen om voorlichting te geven over of inzicht te krijgen in bepaalde onderwerpen.
 • Terugkoppeling en afleggen van verantwoording
  Dit kan op verschillende wijzen plaats vinden bijvoorbeeld via een informatiebijeenkomst of een Nieuwsbrief.

 

Rechten en plichten

De cliëntenraad heeft recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot alles wat met de zorgverlening/behandeling te maken heeft (op basis van de WMCZ= wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen).

In een aantal gevallen heeft de raad verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat de directie het advies niet naast zich neer kan leggen. Daarnaast dient het management de cliëntenraad bij tal van zaken om advies te vragen. Bijvoorbeeld bij inhoud van folders, regeling klachtbehandeling.

 privacyverklaring_voor_cliënten.docx

Individuele klachten

Voor individuele klachten is een Klachtenfunctionaris aangesteld. Informatie hierover vindt u op de website van GGZ Santana.

 

Goede gesprekspartner zijn van cliënt; Wat willen we doen :

 • De mening/wens van de cliënt voorop stellen;
 • Aandacht hebben voor cliënt gerelateerde onderwerpen in onze vergaderingen;
 • Met veel plezier en enthousiasme het komende jaar ons werk doen;
 • Actiever een bijdrage leveren aan vernieuwing/ verbetering/verandering van de zorg.

Hierbij hebben we u nodig! 

 

Uw mening telt!

 • Wat zou u willen veranderen bij GGZ Santana;
 • Waarover zou u meer en beter geïnformeerd willen worden;
 • Waar bent u super tevreden over bij GGZ Santana.

 

Hoe zijn we te bereiken

Vind jij ook dat het belang van de cliënt richtinggevend moet zijn voor het beleid van GGZ Santana? Kom dan ons team versterken!

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of stuur een e-mail naar het bovenstaand e-mailadres voor meer informatie. 

Aktueel

Wachttijden

Wachttijden ggz santana heerenveen leeuwarden

Op dit moment is de wachttijd voor een eerste afspraak binnen de SGGZ en voor de BGGZ: 

Locatie Heerenveen – wachttijd 16 weken

Locatie Leeuwarden – wachttijd 16 weken

Poli Niet-Aangeboren Hersenletsel – wachttijd 16 weken

Bijgewerkt op 16-9-2021.

Lees meer...

Marlika Krab: "GGZ Santana teams zijn met opzet kleinschalig om korte lijnen tussen de behandelaars te houden"